Frézování komínů - Kominictví Pustka

KOMINICKÉ SLUŽBY
 

Frézování komínů
Technologie frézování komínů se používá při rekonstrukci stávajích komínových průchodů, zvětšení průřezu komínového průchodu pro jeho následné vyvložkování.
 

 • frézování provádí zaměstnanci, kteří jsou pro tuto činnost proškoleni
 • tuto technologii lze použít u komínů, které jsou v dobrém technickém stavu, musí být průchozí a cihly komínového zdiva se nesmějí uvolňovat a musí splňovat podmínky ČSN 734201
 • provádíme frézování uhýbaných komínů
 • minimálním průřez komína je 90 mm


Díky této technologii mohou kominíci desítky let starý komín nejen vyvložkovat, ale také změnit jeho průměr. Je to právě frézování, které umožńuje využití stávající komínové šachty k provozu nových tepelných spotřebičů. Frézovaný komínový průduch, který bude dál sloužit jako komín, musí být vyvložkován. Předpokladem pro frézování je přiměřené dobrý technický stav komínového tělesa, jeho průchodnost a soudržné zdivo. Ovšem i v případě zachování průměru komínu bývá potřeba frézovat, aby se do průduchu dala vložka stávajícího průměru zasunout. Stěny komínového průduchu se frézováním vyčistí - fréza je zbaví mánosu dehtu. Odborník může doporučut frézování i proto, aby se zvýšil tah příliš nízkého komínu.


Jedná se o zvětšení stávajícího komínového průduchu na požadovaný průměr pomocí vysokootáčkové rotační hlavice s řetězy. Rychlejší a levnější způsob oproti náročnějšímu bourání a výstavbě nového komínového tělesa. Frézování jednoho komínového průduchu včetně vyvložkování trvá ve většině případů 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu.


Vložkování komínů
Vložkování komínů se provádí u nevyhovujících stávajících komínů. Např. při instalaci nového spotřebiče, změně spotřebiče nebo media, např. přechod na plyn nebo při problémech se stávajícím komínem, např. špatný tah komínu, unikátní spalování z komínu, zavlhávání komínu, atd. Vložkování provádíme kyselinovzdornými nerezovými pevnými či ohebnými vložkami, ke kterým jsou speciální komponenty. Pro dopojení na kotel jsou různé typy kouřovodů pevných i atypických pro dosažení ideálního vedení kouřovodu. Druh, jakost, tloušťka nerezi a těsnění se odvíjí podle typu paliva a spotřebiče. Veškerý tento materiál má všechny potřebné atesty a zkoušky a je schválen a certifikován pro celou EU. Kompletní výsledek odpovídá požadavkům všech platných předisů, zejména ČSN 73 4201:2010.


Kontrola spalinové cesty

 • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
 • posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místum
 • posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodu spalin obvodovou stěnou fasády
 • posouzení jejího stavebně technického stavu


Komínové systémy
Volba komínového systému pro bezpečný odvod a přívod spalovacího vzduchu pro plynový kotel záleží na daném typu plynového kotle. Pro plynové kondenzační kotle o výkonu do 32 kW se používá odkouření o průměru:
 

 • koaxiální odkouřené průměr 60/100
 • koaxiální odkouření průměr 80/125
 • dělené odkouření průměr 80


Tato odkouření se provádí do vnitřního prostoru v provedení plast/plechová lakovaná bílá trubka. Do venkovního prostoru fasádní komín v provedení plast/nerezová trubka. Komíny jsou řešeny na podtlakový a přetlakový provoz. Jednotlivé spoje jsou v hrdlech se speciálním těsnícím kroužkem odolným vůči agresivnímu kondenzátu. U některých typů spjů se dává i svěrná objímka. Montují komínové systémy firem např.Ricomgas, Brilon.


Dodávka a montáž 3 - složkových komínů 
Certifikované komíny pro plynná, kapalná i pevná paliva. Síla tepelné izolace pro pevná paliva činí 50 mm. Opláštění je možné z nerezi, přírodního nebo barevného hliníku. Dodáváme a montujeme provedení přes stropy a střechu nebo jako fasádní komín. Součástí dodávky je revize spalinové cesty.


RYCHLÝ KONTAKT

Radomír Pustka
 737 555 678
 r.pustka@seznam.cz
 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Copyright KOMINICTVÍ PUSTKA 2016 - 2022